ฉลองอารามนักบุญเบเนดิกต์ หางดง

ฉลองอารามนักบุญเบเนดิกต์ หางดง
11 กรกฎาคม 2022
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
โอกาสระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ (Abbot) (เกิดประมาณ ค.ศ. 480-527) คุณพ่อเกรโกรี ตรัน และบราเดอร์ ชาวเวียดนาม อีก 2 คน ถือโอกาสเชิญพี่น้อง มาฉลองนักบุญเบเนดิกต์ ที่อารามบ้านเลขที่ 107 ม.6 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 (โทร.06-4891-3567)
.
และครบ 100 วัน การจากไปของ เจ้าอธิการเสเตเฟน ซึ่งเป็นผู้สร้างอารามแห่งนี้ และอยู่ประเทศไทย เกือบ 10 ปี
คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เป็นประธานพิธี ผมเป็นผู้เทศน์ ครับ เพราะเพิ่งฟื้นตัวจาก โควิด-19 มีพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วม ฉลอง ประมาณ 60 คน ขอบคุณพี่น้องเชื้อสายญวนอาสนวิหารทำบุญอาหาร ครับ
.
คติพจน์ของคณะ คือ จงภาวนา และทำงาน ใช้ได้สำหรับเราครับ
.
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน