ฉลองแม่พระสายประคำ ที่อารามเบเนดิ๊กต์ หางดง

ฉลองแม่พระสายประคำ ที่อารามเบเนดิ๊กต์ หางดง
7 ตุลาคม 2022
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
คุณพ่ออธิการ อารามเบเนดิกต์ หางดง จ.เชียงใหม่ เชิญบรรดาสัตบุรุษ ไปฉลองแม่พระแห่งสายประคำ ตอนเย็น 15.00 น.
.
สวดสายประคำ บริเวณหน้าอาราม เดินไป ยังถ้ำแม่พระ
16.00 น. มิสซา
17.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
.
มีบรรดาบราเดอร์ คณะเซนต์คาเบรียล ซิสเตอร์อิเดนเตส ซิสเตอร์นักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
บ้านพรสวรรค์ พี่น้องสัตบุรุษ ประมาณ 50 คน ร่วมฉลอง นามชื่ออาราม
.
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์