มูลนิธิพรสวรรค์  (PHONSAWAN  FOUNDATION)

สำนักงาน ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 3 ซอยกาสะลอง  ตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทร 052-009-513, 09-8953-5077, 08-4366-3739

Phonsawan Foundation (PSF)

195 Mu 3, Sanphranet, A. Sansai Chiang Mai 50210 Thailand

(+66) 052-009-513

Email : phonsawanfoundation@gmail.com