ลูก ๆ บ้านพรสวรรค์ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 ลูก ๆ บ้านพรสวรรค์ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่