ร่วมมิสซาและแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมิสซาและแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ค่ะ