ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับศีลล้างบาปในวันนี้ค่ะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับศีลล้างบาปในวันนี้ค่ะ