ขอขอบคุณ คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ พี่น้องและผู้ปกครอง วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

ขอขอบคุณ คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ พี่น้องและผู้ปกครอง วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงามค่ะสำหรับการต้อนรับและน้ำใจดีค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ และได้มีโอกาสเยี่ยมศิษย์เก่ารักกางเขนแห่งท่าแร่ค่ะ