พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียนมารีย์พิทักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2022 เวลา 10.30 น. พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียนมารีย์พิทักษ์ พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โรงเรียนในเครือคณะภคินีรักกางเขน ท่าแร่