ร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิดุลภาทร

วันที่ 23 ก.ค 65 ร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิดุลภาทร ค่ะ