ขอขอบคุณจากใจจริงแด่สมาชิกนวก เดอ มงฟอร์ต ทุกท่านค่ะที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อน้องๆ พรสวรรค์

วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 ขอขอบคุณจากใจจริงแด่สมาชิก นวก เดอ มงฟอร์ต ทุกท่านค่ะที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อน้องๆ พรสวรรค์ค่ะ